1 48 Tamiya Pkw.K2s Schwimmwagen Type 166 Finished Model